Notify Message
Mume1
Roster
Avatar

muaphelieu247

Rank: No Rank
Online: Never
Joined: Jul 16, 2021
Gender: Male
Country: Vietnam
City: Ho Chi Minh
Connect:
About:
https://muaphelieu247.com/ chuyên thu mua các loại phế liệu: Phế liệu đồng, sắt, thép, nhôm, điện tử, vải,... hoạt động thu mua địa bàn trên cả nước
Forum Signature:
https://muaphelieu247.com/ chuyên thu mua các loại phế liệu: Phế liệu đồng, sắt, thép, nhôm, điện tử, vải,... hoạt động thu mua địa bàn trên cả nước